Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Μείωση αφορόλογητου...


Μείωση αφορόλογητου σημαίνει από 100 έως 700 ευρώ επιπλέον φόρος.
Πλήττεται το εισόδημα όλων των Ελλήνων, χωρίς εξαιρέσεις, καθώς για παράδειγμα η μείωση του αφορολόγητου από τις 12.000 στις 8.000 επιβάρυνε όλους 400 ευρώ και τώρα μέσω της νέας μείωσης προστίθενται άλλα 300 ευρώ το χρόνο.

Ακόμη και όσοι δηλώσουν μεικτά 6.000 ευρώ εισόδημα θα κληθούν να πληρώσουν φόρο 100 ευρώ. Οι άνθρωποι που έχουν “μισθό” 750 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 500 ευρώ φόρο.
Όποιος δηλώνει πάνω από 12.000 ευρώ (μεικτά) το χρόνο ... ξεκινάει από ένα ποσό 700 ευρώ!


Μπορεί οι πολύ φτωχοί συνταξιούχοι με σύνταξη 1.200 ευρώ μεικτά να μην χάνουν αυτή τη φορά άμεσα, αλλά χάνουν έμμεσα με βάση τη μείωση στο αφορολόγητο.

Ας υποθέσουμε ότι ένας συνταξιούχος παίρνει σύνταξη (μεικτά) 1.800 ευρώ. Αμέσως, αμέσως έχει χάσει από τη μείωση 20% για τα επιπλέον των 1.200 ευρώ, 120 το μήνα! Αν υπολογίσει κανείς και τη μηνιαία απώλεια λόγω αφορολόγητου, 58 ευρώ δηλαδή, ο συνταξιούχος αυτός χάνει σχεδόν 180 ευρώ (μεικτά) το μήνα.

Αντίστοιχα ένας συνταξιούχος με μεικτές αποδοχές 2.000 ευρώ το μήνα που είναι όμως κάτω από 55 ετών και με βάση το ότι η μείωση που θα υποστεί είναι 40% για τα έσοδα άνω των 1.200 ευρώ η απώλεια που θα έχει είναι 400 ευρώ (μεικτά) το μήνα και άλλα 58 ευρώ το μήνα λόγω αφορολόγητου.

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :