Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Φόρο - τρέλα με τις αποδείξεις και το αφορολόγητο

Αποδείξεις έως 50% του εισοδήματος και πέναλτι 10% επί της διαφοράς - Αναλυτικά παραδείγματα:
Έρχεται νέο φορο-χαράτσι σε εκατομμύρια φορολογούμενους που δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν μέσα στο 2011 αποδείξεις ανάλογα με το εισόδημά τους. Το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της κατάργησης των φοροαπαλλαγών αλλά και της περιστολής της φοροδιαφυγής θα επιβάλει στους πολίτες να μαζεύουν πολύ περισσότερες αποδείξεις από αυτές που ορίζει σήμερα ο νόμος (25% επί του εισοδήματος με ανώτατο ύψος τις 15.000 ευρώ) για να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση 10% επί της διαφοράς.
Οι αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι αποσυνδέονται από τη διατήρηση ή μη του αφορολόγητου. Αυτό σημαίνει ότι το νέο αφορολόγητο των 5.000 ευρώ θα το απολαμβάνουν όλοι οι φορολογούμενοι αλλά κάποιοι θα χρειαστεί να το πληρώσουν πολύ ακριβά.
Στον εφαρμοστικό νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού περιλαμβάνεται διάταξη η οποία ορίζει ότι το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.
Με τη διάταξη αυτή αποσυνδέεται η διατήρηση του αφορολόγητου ορίου από το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος. Για το 2011 όποιος συγκεντρώσει λιγότερες αποδείξεις από αυτές που ορίζει ο νόμος θα φορολογηθεί πρόσθετα με 10% επί του ποσού των λιγότερων αποδείξεων.
Παραδείγματα

1ο Παράδειγμα

Φορολογούμενοι (υπόχρεος και σύζυγος) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 50.000
Με βάση τα ισχύοντα θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικό ποσό αποδείξεων 12.500 ευρώ
Έστω ότι έχουν συγκεντρώσει 5.000 ευρώ αποδείξεις.
Θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 750 ευρώ (12.500 - 5000) Χ 10% φορολογικό συντελεστή).
Με το νέο σύστημα θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού εισοδήματος. Δηλαδή 25.000 ευρώ
Όμως έχουν συγκεντρώσει 5.000 ευρώ αποδείξεις.
Σε αυτή την περίπτωση η πρόσθετη επιβάρυνση θα είναι 2.000 ευρώ (25.000 - 5000= 20.000 Χ 10%)

2ο Παράδειγμα
Φορολογούμενος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 40.000
Με βάση τα ισχύοντα θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολικό ποσό αποδείξεων 10.000 ευρώ
Έστω ότι έχει συγκεντρώσει 8.000 ευρώ αποδείξεις.
Θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 200 ευρώ (10.000 - 8000) Χ 10% φορολογικό συντελεστή.
Με το νέο σύστημα θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού εισοδήματος. Δηλαδή 20.000 ευρώ
Όμως έχει συγκεντρώσει 8.000 ευρώ αποδείξεις.
Σε αυτή την περίπτωση η πρόσθετη επιβάρυνση θα είναι 1.200 ευρώ (20.000 - 8000= 12.000 Χ 10%)
Ωστόσο ο εν λόγω φορολογούμενος για το εισόδημά του θα πληρώσει φόρο 8.400 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι καθαρά θα λάβει στη τσέπη 31.600 ευρώ. Η εφορία όμως του ζητά αποδείξεις για το σύνολο του εισοδήματός του χωρίς να αφαιρέσει το φόρο των 8.400 ευρώ.
Ως εκ τούτου οι αποδείξεις οι αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσει με βάση το καθαρό του εισόδημα αντιστοιχούν στο 63% του εισοδήματος!
Σχόλιο :
Οι φοροεισπράξεις είναι το νέο τέχνασμα για μας εξοντώσουν.
Επιτέλους ΚΥΡΙΟΙ καταλάβετε ότι  "Ούκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος "

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :