Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Ειδικότητα με πανελλαδικές εξετάσεις

Αλλάζει ο τρόπος απόκτησης της ιατρικής ειδικότητας
Αλλάζει ριζικά ο τρόπος απόκτησης της ιατρικής ειδικότητας για τους αποφοίτους Ιατρικής στη χώρα μας. Καταργείται η επετηρίδα που τηρείται σήμερα στα οικεία τμήματα των Περιφερειών (πρώην Νομαρχιών) και εισάγεται ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση ειδικότητας. Παράλληλα, ορίζονται κριτήρια με βάση τα οποία θα «παράγονται» οι νέοι ειδικευμένοι γιατροί της χώρας ώστε αυτοί να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του συστήματος υγείας. Ρόλο – κλειδί για το νέο σύστημα θα έχουν οι Επιστημονικές Εταιρίες των Ιατρικών Ειδικοτήτων (ΕΕΙΙ) στις οποίες θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί γιατροί και Ιατρικού Σύλλογοι. Αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων στο προσχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο. Το προσχέδιο φέρει τον τίτλο «Προσχέδιο Νόμου για Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ, την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών». Το σύστημα της επετηρίδας που ισχύει σήμερα έχει υποστεί βαρύ… έμφραγμα: στη λίστα αναμονής βρίσκονται σήμερα περίπου 12.000 απόφοιτοι της Ιατρικής. Ο μέσος χρόνος αναμονής για ένταξη αγγίζει τα πέντε χρόνια και κυμαίνεται από τρία χρόνια για ειδικότητες με μικρή ζήτηση έως και 11 χρόνια για ειδικότητες όπως η Ενδοκρινολογία, η Αγγειοχειρουργική και η Νευροχειρουργική.
Ειδικότητα με πανελλαδικές εξετάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προσχεδίου νόμου, ιδρύονται Επιστημονικές Εταιρίες των Ιατρικών Ειδικοτήτων. Σκοπός των ΕΕΙΕ είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της συμμετοχής τους στην οργάνωση, την παροχή και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας , τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ιατρικού δυναμικού. Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις θα έχουν οι κάτοχοι άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η συμμετοχή σε αυτές δεν αποκλείει την κατάληψη θέσεως με βάση το σύστημα της λίστας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα είναι γραπτές και θα πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο, μετά από προκήρυξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τέλος στους υπεράριθμους ειδικευόμενους γιατρούς
Ο συνολικός αριθμός θέσεων ειδίκευσης καθορίζεται από
• τις ανάγκες του πληθυσμού για ιατρούς κάθε ειδικότητας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνώς αποδεκτά δεδομένα και τον υγειονομικό χάρτη της χώρας
• τις δυνατότητες των Εκπαιδευτικών Κέντρων (κλινικών)  για επαρκή πρακτική εκπαίδευση
• την ευθεία συνάρτηση με τον αριθμό των φοιτητών ιατρικής στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
• τις υφιστάμενες ανάγκες ώστε να εξασφαλισθεί η παραγωγή σταθερού αριθμού Γενικών Ιατρών, η αύξηση της παραγωγής Ιατροδικαστών, Ιατρών Εργασίας, Ιατρών Κοινωνικής Ιατρικής και η ενίσχυση της παραγωγής Ιατρών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Παθολόγων Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων.
Επίσης, ορίζεται ότι καταργούνται όλες οι κατηγορίες υπεραρίθμων ειδικευομένων, πλην εκείνης των Ενόπλων Δυνάμεων και των διακρατικών συμφωνιών.

Πηγή : http://solidaritymit.blogspot.com/2011/10/blog-post_4749.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :