Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Επικύρωσε το ΣτΕ την αργία δημάρχου

Η ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος δικαιολογεί το να τίθεται σε αργία ένας αιρετός εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν καταδικάζεται σε πρώτο βαθμό για παράβαση καθήκοντος, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικυρώνοντας έτσι την αργία του δημάρχου Ζαχάρως Ηλείας Παντ. Χρονόπουλου.

Η ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος δικαιολογεί το να τίθεται σε αργία ένας αιρετός εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν καταδικάζεται σε πρώτο βαθμό για παράβαση καθήκοντος, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικυρώνοντας έτσι την αργία του δημάρχου Ζαχάρως Ηλείας Παντ. Χρονόπουλου. Το ΣτΕ έκρινε επίσης ότι η θέση σε αργία είναι νόμιμη και όταν "μεταφέρεται" στην επόμενη θητεία ενός δημάρχου, νομάρχη, περιφερειάρχη κ.λπ., με την έννοια ότι η καταδίκη του μπορεί να "παγώσει" την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον στο μεταξύ έχει επανεκλεγεί.

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :