Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Στα τέλη του 2005 το δημόσιο χρέος ήταν 195,5 δισ. € και τον Δεκέμβριο του 2009 εξακοντίστηκε στα 298,7 δισ. €. Δηλαδή στην... επίμαχη τετραετία (2006-2009) αυξήθηκε κατά 103,3 δισ. €
Η υπέρμετρη διόγκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους το καθιστά μη βιώσιμο και ως εκ τούτου είναι αναπόφευκτα τα μέτρα λιτότητας, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Σε αυτήν τονίζεται πως ήδη από το 2002 μια σειρά από δείκτες είχαν ξεκινήσει να προειδοποιούν για την επερχόμενη κρίση στην Ελλάδα, ενώ η επιδείνωση επήλθε ειδικά από το 2006 και μετά. Επίσης υποστηρίζεται ότι η κατάσταση "χτύπησε κόκκινο" το 2009.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην... επίμαχη τετραετία (2006-2009) σωρεύτηκε χρέος 100 δισ. ευρώ περίπου.
"Είναι σαφές ότι για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους απαιτούνται σημαντικά και μόνιμα μέτρα λιτότητας, επιπλέον από αυτά που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης" αναφέρεται χαρακτηριστικά και προτείνεται μεταξύ άλλων μείωση των μισθών στον δημόσιο τομέα.
Πιο αναλυτικά, στην τριμηνιαία έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (EcFin) της Κομισιόν εμπεριέχονται οι εαρινές προβλέψεις που έδειχναν εκτίναξη του ελληνικού χρέους στο 170% του ΑΕΠ το 2012, από περίπου 105% το 2007.
Ειδικότερα, από το 2002 τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας προειδοποιούσαν για την επερχόμενη κρίση. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι από το 2006 και μετά ο κίνδυνος δημοσιονομικής κρίσης ήταν ορατός σε όλα τα μεγέθη της χώρας, ενώ το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ "έπιασε κόκκινο" το 2009.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους, τα οποία αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό, στα τέλη του 2005 το χρέος ήταν 195,5 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο του 2009 εξακοντίστηκε στα 298,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή αυξήθηκε κατά το ένα τρίτο ή 103,3 δισ. ευρώ.
Οι ανησυχητικές ενδείξεις ήταν αισθητές τόσο σε επίπεδο δημοσιονομικών μεγεθών όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, στον ιδιωτικό τομέα. Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα τελευταία αυτά χρόνια τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας είχαν επιδοθεί σε αλόγιστες και επικίνδυνες καταναλωτικές δαπάνες, που οδήγησαν στη διόγκωση του χρέους.

Πηγή : ethnos

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :