Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Ρύθμιση-ανάσα για τα δάνεια των δημόσιων υπαλλήλων

«Πάγωμα» των δόσεων στα στεγαστικά δάνεια για 2 χρόνια, πληρωμή της μισής δόσης για 5 χρόνια, και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μέχρι τα 85 χρόνια τού δανειολήπτη είναι οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) για τα στεγαστικά δάνεια των δημόσιων υπαλλήλων.
Η απόφαση του ΤΠκΔ έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια και αποτελεί μια μεγάλη «ανάσα» για τους δημόσιους υπαλλήλους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις μειώσεις στις αποδοχές τους λόγω του ενιαίου μισθολογίου αλλά και όλους εκείνους που θα βγουν σε καθεστώς εφεδρείας και έχουν δάνεια στο Ταμείο. (Υπολογίζεται ότι 180.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο και τα συνολικά τους υπόλοιπα για στεγαστικά δάνεια σήμερα υπερβαίνουν τα 4 δισ. Ευρώ).
Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε πως:
Καταβολή μισής δόσης για 5 χρόνια
Ανάλογα με το συνολικό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη να μπορεί για διάστημα μέχρι 5 χρόνια να καταβάλλει το μισό της δόσης του δανείου.
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή (δηλαδή για τα 5 χρόνια), υπάρχει πρόβλεψη ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% της δόσης να μην «αποδεσμεύεται από το εφάπαξ βοήθημα ή την αποζημίωση λόγω απόλυσης», αλλά να καταβάλλεται από τον φορέα προς πίστωση της εξυπηρέτησης του δανείου.
«Πάγωμα» δόσεων για μία διετία
Στην περίπτωση που το εφάπαξ δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, τότε ο δανειολήπτης θα μπορεί να το καταβάλει σε 48 δόσεις άτοκα ή έντοκα μέχρι την πλήρη λήξη του δανείου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον παρά την επιμήκυνση ο δανειολήπτης εξακολουθεί να μην μπορεί να καλύψει τις δανειακές του υποχρεώσεις, είναι δυνατόν (με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών) να «παγώσει» η εξυπηρέτηση του δανείου μέχρι 2 χρόνια.
Αναστολή πληρωμής δόσεων για τους υπό συνταξιοδότηση
Ο δανειολήπτης (δημόσιος υπάλληλος) που αποχωρεί από την υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης μπορεί να μην πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου του μέχρι να του καταβληθεί η σύνταξη. Όμως, μόλις εισπράξει τη σύνταξη του θα πρέπει να καταβάλει άμεσα όλο το ποσό των δόσεων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση (δηλαδή δεν επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας), διαφορετικά το ΤΠΔ ζητά να «μην αποδεσμεύεται το εφάπαξ».
Στα 85 έτη το όριο των δανειοληπτών
Παρατείνεται το όριο ηλικίας στη λήξη της επιμήκυνσης για τα ενυπόθηκα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια στο 85ο έτος της ηλικίας τού δανειολήπτη, ώστε να μειωθούν οι μηνιαίες δόσεις των δανείων.
Ας σημειωθεί ότι τα παραπάνω τίθενται άμεσα σε ισχύ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στις ρυθμίσεις. Μάλιστα, ο χρόνος υποβολής των σχετικών αιτημάτων προς το ΤΠΔ παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.
Επιμήκυνση αποπληρωμής μέχρι 10 χρόνια
Υπενθυμίζουμε ότι ότι με προηγούμενες αποφάσεις του το ΤΠκΔ έχει σε ισχύ προγράμματα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, που είναι μέχρι 10 χρόνια στα στεγαστικά δάνεια (με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 40 χρόνια), μέχρι 10 χρόνια στα ενυπόθηκα επισκευαστικά με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 26 χρόνια και κατά 5 χρόνια τη διάρκεια αποπληρωμής στα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 15 χρόνια.

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :