Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Εκλογές Υπολογισμοί...

Υπολογίστε on line σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο :
Εκλογικό μέτρο, ψήφους, κατανομή εδρών μεταξύ κομμάτων, ποσοστά και ψήφους, ποσοστό για αυτοδύναμη κυβέρνηση, συνδυασμούς σχηματισμού κυβέρνησης κλπ.
Η ιστοσελίδα asxetos.gr δημιούργησε για όλους το μοναδικό στο Ελληνικό διαδίκτυο online εργαλείο υπολογισμού - εφαρμογής του ισχύοντος εκλογικού νόμου.
Κάντε τις δικές σας εκτιμήσεις ή εφαρμόστε αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, κάντε σενάρια αποτελεσμάτων και ιδιαίτερα επαληθεύστε πόσο στέκουν οι προτάσεις συνεργασιών που εκατέρωθεν λέγονται αλλά δεν είναι εύκολο (έως απίθανο) να συμβούν.

Υπολογίστε...

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :