Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Οι τράπεζες παρακρατούν μισθούς και συντάξεις!Μας το έλεγαν και δεν το πιστεύαμε.. ή δε θέλαμε να το πιστέψουμε. Κι όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΠΟΙΖΩ, κάποιες τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να βάζουν χέρι σε μισθούς και συντάξεις προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η τράπεζα παρακρατεί μέρος ή ολόκληρη τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη. «Οι τράπεζες, εν μέσω της πρωτοφανούς αυτής κρίσης, φτάνουν να παραβιάζουν το ακατάσχετο των μισθών και συντάξεων, καθώς έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες τα κρούσματα παντελώς αυθαίρετων...
παρακρατήσεων» σημειώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της και διανέμει στα γραφεία της σχετικό υπόδειγμα ανάκλησης της εκχώρησης ή εντολής, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν όσοι επιθυμούν τη διακοπή της παρακράτησης από τη μισθοδοσία τους ενώ καλεί τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να επιβάλει κυρώσεις σε όσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραβιάζουν τα παραπάνω δικαιώματα των δανειοληπτών.

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :