Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Μάαστριχ: 25 χρόνια μετά…


Στις 7 Φλεβάρη 1992, πριν ακριβώς από 25 χρόνια, έλεγε ο Α. Παπανδρέου στη Βουλή για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

«Πορευόμαστε προς μια ευρωπαϊκή Γερμανία, ή προς μια Γερμανική Ευρώπη;»
 «Ηδη προβλέπονται, έστω και αν δεν ομολογούνται, δύο ταχύτητες στην Ενωμένη Ευρώπη, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας το τεράστιο κοινωνικό κόστος και τις εκρηκτικές κοινωνικές καταστάσεις, τις οποίες θα αντιμετωπίζουμε σε αυτήν την πορεία, τουλάχιστον για τις χώρες του Νότου».
«Θα πρέπει ο έλληνας πολίτης να ξέρει τι να περιμένει στο τέλος της πορείας, αλλά και τι θα έχει καταβάλει για να φθάσει στο τέρμα αυτής της δύσκολης και άνισης πορείας».
«Σοβεί πάντα η σύγκρουση βορρά και νότου και αυτό γιατί η ενιαία αγορά στην απουσία μιας άλλης πολιτικής σύγκλισης και συνοχής πολύ υψηλότερου επιπέδου, οξύνει τις αντιθέσεις, οξύνει τις ανισότητες».       


Τα έλεγε γιατί γνώριζε τα αποτελέσματα και να που ήρθαν αυτά που περιγράφονται στον πίνακα:
                             
 

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :