Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Διευκρινίσεις σχετικές με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των γυναικών που συμπληρώνουν 4500 μέρες ασφάλισης


Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με εγκύκλιό του παρέχει οδηγίες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των γυναικών οι οποίες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 4500 μέρες ασφάλισης.

Οι γυναίκες οι οποίες ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1992 σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης, θεωρούνται "παλαιές" ασφαλισμένες. Για να συνταξιοδοτηθούν με την πραγματοποίηση 4500 ημερών ασφάλισης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ακολουθήσουν τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τα οποία διαμορφώνονται από 1/1/2011 και εφεξής.

Αποκλειστικό κριτήριο, εκτός των 4500 ημερών, αποτελεί το ημερολογιακό έτος συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και του 60ού για πλήρη, δηλαδή ανεξάρτητα από το έτος που συμπληρώθηκαν οι 4500 μέρες ασφάλισης, πριν ή μετά την 1/1/2011, οπότε και τέθηκαν σε εφαρμογή τα αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3863/2010.

Στην περίπτωση  λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο της σταδιακής προσαύξησης των ορίων ηλικίας, διευκρινίζεται ότι το ποσοστό μείωσης θα υπολογίζεται από το διαμορφωμένο, αντίστοιχα, όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 1/1/2011 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

-Για το 2011 πλήρη σύνταξη στο 61ο έτος και μειωμένη στο 56ο 
-Για το 2012 πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος και μειωμένη στο 57ο
-Για το 2013 πλήρη σύνταξη στο 63ο έτος και μειωμένη στο 58ο
-Για το 2014 πλήρη σύνταξη στο 64ο έτος και μειωμένη στο 59ο
-Από 1/1/2015 και μετά την  εξομοίωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών για πλήρη σύνταξη στο 65 έτος και για μειωμένη στο 60ό έτος.

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :