Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Τρία πράγματα αυξάνουν στην Ελλάδα: Οι τιμές, οι φόροι και οι υπουργοί.

Και πάλι είχαμε χθες αύξηση των υπουργών της κυβέρνησης Παπαδήμου. Πως λέμε κυβέρνηση Μόντι; καμία σχέση… Τα 50 προηγούμενα μέλη της κυβέρνησης γίγας, είχαν μειωθεί κατά 3 λόγω της παραίτησης 3 υπουργών του ΛΑΟΣ και χθες αυξήθηκαν και πάλι κατά δύο για να μη χαλάσει το μέτρο.

Eννοείται ότι οι πολλοί υπουργοί και γενικά ο μεγάλος δημόσιος τομέας προκαλούν...
πολλαπλές δημόσιες δαπάνες και επομένως υπάρχει ανάγκη συνεχούς αύξησης των φόρων.


Την ίδια στιγμή, οι τιμές των αγαθών αυξάνουν δραματικά, παρά την σκληρή εσωτερική υποτίμηση που έχουν επιβάλει οι δανειστές και έχουν αποδεχτεί οι πολιτικοί μας εγκέφαλοι. Υποτίθεται πως η εσωτερική υποτίμηση με τις μειώσεις των μισθών του ιδιωτικού τομέα θα έριχνε τις τιμές για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα!!! Όταν όμως αφήνεις ασύδοτη την αγορά, είναι επόμενο οι επιχειρηματίες να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για εύκολο πλουτισμό.

Δυστυχώς, οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς, για να λειτουργήσουν έτσι ιδανικά, όπως τους περιγράφουν τα εγχειρίδια των οικονομικών, θα πρέπει να υπάρχει και ένας διαιτητής που να ελέγχει την τήρησή τους και να επιβάλει τις ανάλογες ποινές, διαφορετικά η ελευθερία, πολύ εύκολα μετατρέπεται σε ασυδοσία υπέρ των οικονομικά ισχυρών. 

Η διατήρηση ενός τεράστιου δημόσιου τομέα, η αύξηση των φόρων και ταυτόχρονα η αύξηση των τιμών, που λέτε εσείς ότι θα οδηγήσει;;;

Εγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :