Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Ας Πάρει τις Φωτογραφίες

Αν θέλει ο Πρωθυπουργός αντι να πάρει τον αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης στην σύνοδο κορυφής την Κυριακή, ας πάρει μαζί του τις παρακάτω φωτογραφίες και με αυτές να διαπραγματευθεί τα σκληρά μέτρα που μας επιβάλλουν οι φίλοι του, να τους δηλώσει δυναμικά οτι οι Έλληνες Δ Ε Ν  Α Ν Τ Ε Χ Ο Υ Ν  Α Λ Λ Ο και οτι η Ε Λ Λ Α Δ Α  Α Ν Η Κ Ε Ι  Σ Τ Ο Υ Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ε ΣΕγγραφή σε αυτό το blog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :